WYBIERZ POZYCJE

  • Oferta Strony Internetowe - DKAmedia Agencja Reklamowa STRONY INTERNETOWE

  • Oferta Grafika - DKAmedia Agencja Reklamowa GRAFIKA

  • Oferta Drukarnia - DKAmedia Agencja Reklamowa DRUKARNIA

  • Oferta Reklama - DKAmedia Agencja Reklamowa REKLAMA

  • Powrót POWRÓT

Zwiń Menu
Zwiń Menu
Polski Fundusz Rozwoju

Komunikat RODO

1. Administratorem danych osobowych jest Damian Majkut prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DKAmedia Damian Majkut, Grodzisko Dolne 282, 37-306 Grodzisko Dolne, info@dkamedia.pl, tel. +48 785 954 399.

2. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
a) realizacji umów i świadczenia usług dodatkowych, związanych ze złożonymi zamówieniami;
b) rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń;
c) przesyłania informacji dotyczących nowych towarów, usług oraz promocji;
d) administracji portalami i stronami www klientów.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
a) zgoda Klientów – w przypadku przesyłania informacji handlowych;
b) zawarcie i wykonanie umowy – w przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych w celu jej realizacji;
c) prawnie uzasadniony interes Administratora danych (marketing własnych produktów i usług).

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
a) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne używane przez Administratora do bieżącej działalności;
b) podmioty świadczące usługi dostawy produktów i usług (wizytówki, pieczątki);
c) administrator systemu płatności on-line;
d) banki obsługujące transakcje bezgotówkowe;
e) organy administracji publicznej o ile wynika to z przepisów prawa.

5. Przetwarzane dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe przetwarzane będą:
a) przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów, przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
b) do czasu cofnięcia zgody bądź wniesienia sprzeciwu – w przypadku danych przetwarzanych w celach marketingowych.

7. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w tym do dowolnego zaumatyzowanego przetwarzania wywołującego skutki prawne – „profilowania”), prawo do przenoszenia danych.

8. W przypadku danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda, może ona zostać w dowolnym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora danych z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Translate »