WYBIERZ POZYCJE

  • Oferta Strony Internetowe - DKAmedia Agencja Reklamowa STRONY INTERNETOWE

  • Oferta Grafika - DKAmedia Agencja Reklamowa GRAFIKA

  • Oferta Drukarnia - DKAmedia Agencja Reklamowa DRUKARNIA

  • Oferta Reklama - DKAmedia Agencja Reklamowa REKLAMA

  • Powrót POWRÓT

Zwiń Menu
Zwiń Menu
Polski Fundusz Rozwoju

Polityka Prywatności

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez naszą stronę. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Administrator danych osobowych

DKAmedia Damian Majkut, Grodzisko Dolne 282, 37-306 Grodzisko Dolne NIP:8161609584 REGON: 364623940

Dane osobowe i prywatność:

Jeśli zamierzasz założyć złożyć zamówienie oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.

Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem strony internetowej i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

Polityka Prywatności - DKAmedia Agencja Reklamowa

Świadczenie usług oferowanych na stronie

Polityka Prywatności - DKAmedia Agencja Reklamowa

Realizacja Twoich zamówień

Polityka Prywatności - DKAmedia Agencja Reklamowa

Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newslette

Polityka Prywatności - DKAmedia Agencja Reklamowa

Przesyłanie newslettera

Podstawa przetwarzania:

Polityka Prywatności - DKAmedia Agencja Reklamowa

Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Polityka Prywatności - DKAmedia Agencja Reklamowa

Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Polityka Prywatności - DKAmedia Agencja Reklamowa

Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Polityka Prywatności - DKAmedia Agencja Reklamowa

Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Polityka Prywatności - DKAmedia Agencja Reklamowa

Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Polityka Prywatności - DKAmedia Agencja Reklamowa

Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Polityka Prywatności - DKAmedia Agencja Reklamowa

Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych:

Polityka Prywatności - DKAmedia Agencja Reklamowa

Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

Polityka Prywatności - DKAmedia Agencja Reklamowa

brak możliwości korzystania z usług

Polityka Prywatności - DKAmedia Agencja Reklamowa

brak możliwości dokonania zakupów

Polityka Prywatności - DKAmedia Agencja Reklamowa

w każdej chwili Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

Okres przetwarzania

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

Polityka Prywatności - DKAmedia Agencja Reklamowa

przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych

Polityka Prywatności - DKAmedia Agencja Reklamowa

ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez strony

Polityka Prywatności - DKAmedia Agencja Reklamowa

cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

Polityka Prywatności - DKAmedia Agencja Reklamowa

zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.

Twoje uprawnienia

Przysługuje Ci prawo żądania:

Polityka Prywatności - DKAmedia Agencja Reklamowa

dostępu do Twoich danych osobowych,

Polityka Prywatności - DKAmedia Agencja Reklamowa

ich sprostowania,

Polityka Prywatności - DKAmedia Agencja Reklamowa

usunięcia,

Polityka Prywatności - DKAmedia Agencja Reklamowa

ograniczenia przetwarzania,

Polityka Prywatności - DKAmedia Agencja Reklamowa

żądania przeniesienia danych do innego administratora,

A także:

1.

wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,

2.

jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.
Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

Usługi zewnętrzne/odbiorcy danych

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

Polityka Prywatności - DKAmedia Agencja Reklamowa

dostawca oprogramowania potrzebnego do wykonywania naszych

Polityka Prywatności - DKAmedia Agencja Reklamowa

dostawca płatności

Polityka Prywatności - DKAmedia Agencja Reklamowa

biuro księgowe

Polityka Prywatności - DKAmedia Agencja Reklamowa

hostingodawca

Polityka Prywatności - DKAmedia Agencja Reklamowa

podmiot ułatwiajacy optymalizację strony

Polityka Prywatności - DKAmedia Agencja Reklamowa

dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)

Polityka Prywatności - DKAmedia Agencja Reklamowa

podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne

Polityka Prywatności - DKAmedia Agencja Reklamowa

podmiot zapewniający usługi marketingowe

Polityka Prywatności - DKAmedia Agencja Reklamowa

odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

Kontakt z administratorem

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail:
info@dkamedia.pl

Translate »