WYBIERZ POZYCJE

  • Oferta Strony Internetowe - DKAmedia Agencja Reklamowa STRONY INTERNETOWE

  • Oferta Grafika - DKAmedia Agencja Reklamowa GRAFIKA

  • Oferta Drukarnia - DKAmedia Agencja Reklamowa DRUKARNIA

  • Oferta Reklama - DKAmedia Agencja Reklamowa REKLAMA

  • Powrót POWRÓT

Zwiń Menu
Zwiń Menu
Polski Fundusz Rozwoju

Polityka Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 Definicje

Polityka Cookie - DKAmedia Agencja Reklamowa

Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.dkamedia.pl

Polityka Cookie - DKAmedia Agencja Reklamowa

Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

Polityka Cookie - DKAmedia Agencja Reklamowa

Administrator – firma DKAmedia Damian Majkut, prowadząca działalność pod adresem: Grodzisko Dolne 282, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 8161609584, o nadanym numerze REGON: 364623940, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

Polityka Cookie - DKAmedia Agencja Reklamowa

Użytkownik – osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

Polityka Cookie - DKAmedia Agencja Reklamowa

Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Polityka Cookie - DKAmedia Agencja Reklamowa

Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§ 2 Rodzaje Cookies

Polityka Cookie - DKAmedia Agencja Reklamowa

Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu.

Polityka Cookie - DKAmedia Agencja Reklamowa

Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych.

Polityka Cookie - DKAmedia Agencja Reklamowa

Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

Polityka Cookie - DKAmedia Agencja Reklamowa

Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3 Bezpieczeństwo

Polityka Cookie - DKAmedia Agencja Reklamowa

Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.

Polityka Cookie - DKAmedia Agencja Reklamowa

Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników.

Polityka Cookie - DKAmedia Agencja Reklamowa

Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

Polityka Cookie - DKAmedia Agencja Reklamowa

Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.

Polityka Cookie - DKAmedia Agencja Reklamowa

Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbirania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

Polityka Cookie - DKAmedia Agencja Reklamowa

Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych,

§ 5 Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

Polityka Cookie - DKAmedia Agencja Reklamowa

Google Analytics

Polityka Cookie - DKAmedia Agencja Reklamowa

Facebooks

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

Polityka Cookie - DKAmedia Agencja Reklamowa

Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.

Polityka Cookie - DKAmedia Agencja Reklamowa

Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.

Polityka Cookie - DKAmedia Agencja Reklamowa

Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.

§ 7 Wymagania Serwisu

Polityka Cookie - DKAmedia Agencja Reklamowa

Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

Polityka Cookie - DKAmedia Agencja Reklamowa

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 8 Zmiany w Polityce Cookie

Polityka Cookie - DKAmedia Agencja Reklamowa

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

Polityka Cookie - DKAmedia Agencja Reklamowa

Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

Polityka Cookie - DKAmedia Agencja Reklamowa

Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

Translate »